Om SBK

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, en specialklubb under Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation. Vi har utbildat hundar och förare sedan 1918.

Svenska Brukshundklubben har idag runt 60 000 medlemmar, närmare 300 lokala klubbar runt om i landet och avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser.

Våra medlemmar tränar, tävlar och arrangerar aktiviteter som bruksprov med spår, sök, skydd, rapport och patrull, IPO, IPO-R, agility, rallylydnad, lydnad, patrullhundar, räddningshundar, utställningar, kurser för hundägare och långsiktiga avelsarbeten.

Klubbar i hela landet

All verksamhet inom Svenska Brukshundklubben bedrivs av våra medlemmar på de lokala klubbarna. Brukshundklubbar finns i nästan alla Sveriges kommuner. I vissa kommuner finns det till och med flera klubbar.

Avel och utveckling av våra brukshundraser arbetar medlemmar med i våra rasklubbar.

Ideell organisation

Brukshundklubben är en ideell organisation utan politiska eller religiösa kopplingar. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, tävling samt utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser.

Frivillig försvarorganisation

Svenska Brukshundklubben är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer. Vi har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Demokratiskt föreningsliv

Svenska Brukshundklubbens förbund, distrikt och klubbar följer demokratiska processer. Alla medlemmar har inflytande i sin lokala klubb eller rasklubb. Klubbarna har förtroendevalda som representerar i distrikt och förbund. Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ är kongressen. På kongressen väljs förbundsstyrelsen, som leder förbundets verksamhet.

Brukshundklubben startade 1918

Ursprunget till Svenska Brukshundklubben startade redan 1918. Då med namnet Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden. 1940 fick vi vårt nuvarande namn Svenska Brukshundklubben – SBK. Vår historia är präglad av hundar i människans tjänst.

Välkommen!

Informationen är hämtad från Svenska Brukshundklubbens hemsida.