Bruksgrenarna

Bruksprov

Bruksprov är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Grenen innehåller ett lydnadsmoment och ett specialmoment, som du själv väljer. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Lydnadsmomentet

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det. På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Specialmomentet

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra. Nedan följer en kort beskrivning av de fem olika specialmomenten.

Spår

Spår går ut på att en hund, kopplad i spårlina till föraren, följer en markbunden vittring av en människa. I spåret är träpinnar utlagda som hunden ska markera eller ta upp och lämna till föraren. Hundar tycker vanligtvis att det är intressant att följa spårvittring. Den kopplar då på sina ursprungliga instinkter som handlar om att spåra efter ett byte som kan ge den föda. En hund som spårtränas övar upp sin koncentrationsförmåga. Hunden tränar samtidigt sin kropp och sina muskler på ett funktionellt sätt. Som förare blir man skicklig på att läsa hundens beteende.

Sök

Syftet med sök som specialmoment är att hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Att träna sök är mycket socialt, man är ofta ett gäng som har mycket trevligt tillsammans. En bra förutsättning är att hunden skall vara tillgänglig och tycka om att ta kontakt med främmande människor. Den skall kunna jobba självständigt samtidigt som den följer okopplad sin förares dirigering.

Rapport

Syftet med rapportprovet är att hunden okopplad skall springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare. Att träna rapport är något man gör tillsammans med andra människor och träningsgänget blir som en liten familj. En bra förutsättning är att hunden skall vara självständig så den törs springa ifrån sin förare men ändå målmedveten så att den inte springer vind för våg i skogen. Den skall också vara välbyggd så att den kan och orkar springa långa sträckor i kuperad terräng.

Patrull

Patrull är en gren där det förutom spår och lydnad ingår att hunden ska upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde. Hund och förare med erfarenhet av spårarbete har goda förutsättningar att prova patrull. Hunden blir säkrare på att markera och följa ett spår samt att arbeta med vind- och ljudmarkering. Föraren får utveckla sin förmåga att läsa sin hund. Träningen bygger på att hunden motiveras och belönas till att uppmärksamma dofter och ljud från gömda människor.

Skydd

Hunden ska stoppa en flyende person och avvärja kraftiga hot mot föraren. Inom Svenska Brukshundklubben finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. De två senare delarna skiljer sig inte mycket från övriga provformer vad gäller utförande och krav på hundarna. Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utgående från den polisiära användningen av hund. Man bedömer hundens kraft i angrepp, upphörande med angrepp på kommando från föraren eller då personen slutat fly eller angripa samt uppmärksamhet vid bevakning.

Informationen är hämtad från Svenska Brukshundklubbens hemsida.